top of page

P R I V A C Y   V E R K L A R I N G

sans fotos-58.png

Sans Foto's, gevestigd aan Bannewaard 14 1824 EC te Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
Sans Foto's
Bannewaard 14
1824 EC Alkmaar

 

www.sansfotos.nl
sansfotos2020@gmail.com
KvK: 63735989
Btw: 855377409B01   


Persoonsgegevens die ik verwerk.

Sans Foto's verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Ik gebruik deze gegevens voor het kunnen uitvoeren van mijn diensten, onder andere voor baby lifestyle, zwangerschapsreportages, gezinsreportages en portretten.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens Geportretteerde 
– Telefoonnummer Geportretteerde 
– E-mailadres Geportretteerde 
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
– Locatie gegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer (bij betalingen)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
 

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via sansfotos2020@gmail.com , dan verwijder ik deze informatie.


 

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt.
 

Sans Foto's verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Voor het bezoeken van de opgegeven locaties voor het uitvoeren van de reportages.

Zonder toestemming om van deze gegevens gebruik te maken kan Sans Foto's de opdracht niet uitvoeren.


Geautomatiseerde besluitvorming.
 

Sans Foto's neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sans Foto's) tussen zit.


Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard.
 

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
⋅ Verstuurde facturen worden in ieder geval zeven jaar bewaard, in verband met de fiscale bewaarplicht.
⋅ Persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie, in het draaiboek, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek worden bewaard zolang Sans Foto's nog actief in bedrijf is.
⋅ De RAW bestanden van jouw foto’s worden na selectie opgeslagen op de externe harde schijven en maximaal 6 maanden bewaard. De bewerkte en geleverde HR en web versie bestanden worden maximaal 2 jaar bewaard. De foto’s die Sans Foto's voor het eigen portfolio gebruikt blijven bewaard zolang Sans Foto's bestaat. Ik raad jouw aan je bestanden op te slaan en hier een back-up van te maken. Sans Foto's is na 1 jaar niet meer verantwoordelijk voor het bewaren van jouw bestanden.


Delen van persoonsgegevens met derden.
 

Sans Foto's verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sans Foto's blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt.
 

Sans Foto's gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sans Foto's en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar sansfotos2020@gmail.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .


Hoe worden persoonsgegevens beveiligd.
 

Sans Foto's neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via sansfotos2020@gmail.com.
De foto’s en jouw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op mijn externe harde schijf. Deze is alleen toegankelijk door middel van een wachtwoord en bevat een back-up in de tweede harde schijf.


Rechtsgronden voor uitvoeren van opdrachten.
 

Gerechtvaardigd belang: Door middel van het ondertekenen van de Algemene Voorwaarden en mijn Model Release ga jij ermee akkoord dat ik een fotoreportage maak van jouw gezin, kind(eren). Tevens ga jij er ook mee akkoord dat eventuele bijvangst, jullie kinderen bij een gezinsreportage, gefotografeerd mogen worden.
Bij het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden en het tekenen van de Model Release gaat u akkoord met ons marketing belang. Dit houdt in dat ik foto’s gebruik voor promotiedoeleinden zoals onder andere Facebook, Instagram, Pinterest, folders, beurzen en fotowedstrijden. Het doel van deze marketingdoeleinden is verspreiding van de naam Sans Foto's en zo toekomstige klanten te kunnen werven. Beeld materiaal is essentieel voor het bereiken van mijn doel.

bottom of page